PRIVACYVERKLARING

Inleidende bepalingen

Op deze pagina treft u de privacyverklaring van Verantwoordelijke aan. U wordt aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Verantwoordelijke is statutair gevestigd aan de Industrieweg 2, 1775 PV te Middenmeer, staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 56916345 en draagt de naam Triple A Logistics B.V. Verantwoordelijke is per e-mail te bereiken via info@triplealogistics.comen telefonisch via 0227-745020.

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Verantwoordelijke omgaat met de verwerking van de persoonsgegevens. Zo wordt onder meer aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt. Tevens geeft Verantwoordelijke aan welke rechtsgrond ten grondslag ligt aan het verwerken van de persoonsgegevens.

De verwerking van persoonsgegevens door Verantwoordelijke valt binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen. Om die reden is de verwerking niet aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Verantwoordelijke behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 5 oktober 2018.

Soorten, doelen, rechtsgronden en termijn van verwerking van persoonsgegevens

In de eerste plaats worden persoonsgegevens verwerkt als u met Verantwoordelijke een overeenkomst sluit. De persoonsgegevens worden gebruikt voor het kunnen opnemen van contact met u. Bij het contactformulier wordt aangegeven welke gegevens verplicht ingevuld moeten worden.Dit zijn naam en e-mailadres. De persoonsgegevens worden verwijderd zodra uw vraag is beantwoord en de gegevens niet meer nodig zijn.

Aan de verwerking van uw gegevens liggen de volgende rechtsgronden ten grondslag: (I) Toestemming van de bezoeker/klant zelf voor het verwerken van zijn/haar persoonsgegevens.

Beveiliging

Verantwoordelijke heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van u te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De website heeft een https-certificaat, waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding verstuurd worden.

Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van het verwerken van uw persoonsgegevens overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring, dan kunt u een e-mail zenden aan info@triplealogistics.com

Indien u een klacht wil indienen over Verantwoordelijke met betrekking tot het verwerken van uw persoonsgegevens, dan kunt u dit doen bij een toezichthoudende autoriteit (bijvoorbeeld de Autoriteit Persoonsgegevens).

CONTACT

INFORMATIE

LAATSTE NIEUWS

Scroll naar boven